Mana 2017

Matthieu 16 21 28m
21.07 Mila miambina

Matio 16.21-28

Matthieu 16, 13-20
20.07 Iza moa Jeso ?

Matio 16.13-20

Matthieu 14, 22-36
15.07 Eo Jeso !

Matio 14.22-36

Matthieu 14, 13-21
14.07 Mametraka fanamby

Matio 14.13-23

Daniel 5, 1-12
08.07 Manimba fiainana ny fahotana

Daniela 5.1-12 : Dan. 2. 21 Ary Izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana; Izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka; Izy no manome fahendrena ho an’ ny hendry sy fahalalana ho an’izay mazava saina. 

Daniel 4, 1-18
06.07 Fialana nenina

Daniela 3.31-4.15

Daniel 1, 1-21
01.07 Ny fiainan'ny mino

Daniela 1.1-21 : 8  Ary Daniela ninia tao am-pony tsy handoto ny tenany tamin’ny anjara-hanina avy tamin’ny hanin’ ny mpanjaka, na tamin’ny divay izay fisotrony; ka dia nangataka tamin’ny lehiben’ny tandapa izy mba havelany tsy handoto ny tenany.

Hébreux 10, 32-39
29.06 Mahery hatrany

Hebreo 10.32-39

Hébreux 9, 11-22
24.06 Ny ràn'i Kristy

Hebreo 9.11-22

Job 42, 1-17
21.06 Tsara miafara

Joba 42.1-17

Job 41, 1-25
20.06 Ny fò, ny vava

Joba 41.10-26

Job 39, 34-40, 9
18.06 Hangina aho

Joba 40.1-14

Actes 4, 23-31
12.06 Vavaka sy valim-bavaka

Asan'ny Apostoly 4, 23-31

Actes 4, 1-12
10.06 Ny herin'ny anaran'i Jesoa

Asan'ny Apostoly 4.1-12

Actes 3, 12-26
09.06 Ny anaran'i Jesosy

Asan'ny Apostoly 3.12-26

Actes 3, 1-11
08.06 Fanasitranana mahagaga

Asan'ny Apostoly 3.1-11

Actes 2, 37-47
07.06 Hiraisana ny zavatra rehetra

Asan'ny Apostoly 2.37-47

Actes 2, 22-36
06.06 Ny filazan-tsara

Asan'ny Apostoly 2.22-36

Actes 2, 14-21
05.06 Araka ny teny fampanantenana

Asan'ny Apostoly 2.14-21

Actes 2, 1-13
04.06 Fanahy manan-kery

Asan'ny Apostoly 2.1-13

Job 37, 1-24
02.06 Mahereza

Joba 37.1-24

Job 35, 1-16
31.05 Nahoana ?

Joba 35.1-16

Job 34, 1-15
29.05 Fahendrena

Joba 34.1-15

Actes 1, 1-11
25.05 Ho fitohizan'ny asa

Asan'ny Apostoly 1.1-11