Mana isan'andro 2018

22.03 Maty sa velona ?

Apokalypsy 3.1-6

18.03 Sao variana

Apokalypsy 2.1-7

Apocalypse 1, 9-20
17.03 Manaiky Azy

Apokalypsy 1.9-20

Apocalypse 1, 1-8
16.03 Vonona ve ?

Apokalipsy 1.1-8

Psaumes38 1 23m
15.03 Miantso vonjy

Salamo 38.1-22 : 15 Fa ianao no antenaiko Jehovah ô; ianao no hamaly, ry Tompo Andriamanitra ô.

14.03 Habokana

Levitikosy 13.29-59

12.03 Saro-bidy ny taranaka

Levitikosy 12.1-8

05.03 Lalan'ny fahombiazana

Salamo 37.22-40

Luc 8, 26-39
28.02 Jeso sy ny demonia

Lioka 8.26-39 : 1Jaona 3.8 Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny Zanak'Andriamanitra, dia ny handrava ny asan'ny devoly.

27.02 Izaho sy Jeso

Lioka 8.16-25

25.02 Tia an'i Jeso

Lioka 7.36-49

23.02 Tsy miova Jeso

Lioka 7.18-23

Luc7 1 17m
22.02 Jeso mitety faritra

Lioka 7.1-17 : 9b Lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany Aho, na dia tamin’ ny Isiraely aza.